European Policy Development
and Research Institute

Pomembna strateška področja EPDRI: razvoj izobraževanja, regionalni razvoj, uspešno upravljanje in reforme, manjšine in avtonomije, skupnosti znanja.

PROJEKTI

Eden od ciljev Evropskega inštituta za razvoj in raziskave (EPDRI) je razvijati  sistem visokega šolstva, ki zagotavlja enake možnosti izobraževanja, upošteva načelo zagotavljanja kakovosti, spodbuja mednarodno sodelovanje, podpira vseživljenjsko učenje in izpolnjuje obe potrebi posameznika in družbe. Ta cilj je dosežen s sodelovanjem v različnih projektih.